Mentorer Faglærer

Camilla Hasle

Utdannelse: Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag og master i kroppsøving og pedagogikk ved NIH. Tar veiledningspedagogikk på deltid nå ved NIH.

Arbeidsgiver: Dønski videregående skole og NIH

Stilling: Lektor i idrettsfag og kroppsøving. I tillegg foreleser jeg om «turn i skolen» på NIH for faglærerstudentene på 3. året, og er praksislærer.

På NIH har jeg praktiske forelesninger for å lære studentene om hvordan man kan legge opp turnundervisning i grunnskolen og på videregående skole, i tillegg til å være sensor i dette emnet.

Arbeidsbeskrivelse: Jeg har jobbet i både grunnskolen og på videregående skole, og kan derfor bidra med erfaring fra alle årstrinn i skolen. Har opparbeidet en stor aktivitetsbank, dersom en trenger inspirasjon til ulike temaer. Jeg kan også bidra med hjelp til undervisningsopplegg, vurdering eller diskutere caser som er relevant for oppgaver, utfordringer i skolen eller lignende. Jeg kjenner situasjonen studentene står i ettersom jeg har gått faglærer-løpet selv. Bidrar også gjerne med veiledning på oppgaveskriving eller andre tips og triks som kan hjelpe og være motiverende på veien inn i arbeidslivet.

Cecilie Kappelslåen

Utdannelse: Årsstudium idrett og samfunn, Bacherlorgrad faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Mastergrad i sport management (har også enkeltfag fra SPM som jeg tok parallelt med faglærer) - Ellers en rekke kurs og programmer i regi av NIF (mentorprogram, klubbveilederskolering.

Stilling: Lektor/idrettslærer på Lambertseter videregående skole, Visepresident i Norges studentidrettsforbund, Klubbveileder NIF.

Arbeidsbeskrivelse: Til daglig er jeg kontaktlærer for en idrettsklasse på Lambertseter vidergående skole. Jeg undervise kun i idrettsfag og trives med det. Parallelt er jeg visepresident i Norges studentidrettsforbund og svært engasjert i idrettspolitikken, samt at jeg er arbeider som klubbveileder. 

Glenn Mjelde Håberg

Utdannelse: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Engelsk ved UiO. 
Tar nå en mastergrad ved NIH

Arbeidsgiver: Haugerud skole

Stilling: Kontaktlærer 9.trinn. 

Arbeidsbeskrivelse: Kontaktlæreransvar og kroppsøvingslærer for flere klasser.