Oversikt over mentorene

En mentor er en tidligere NIH-student som vil fungere som din personlige rådgiver innenfor arbeidslivet.

Oversikt over mentorene for studieåret 2020/2021

Mentorene representerer ulike fagmiljøer og perspektiver på arbeidslivet. Du fyller enkelt ut påmeldingsskjemaet når du har funnet den mentoren som passe dine behov og ønsker.

PS: Vi gjør oppmerksom på at alle mentorene nedenfor også ønsker å stille som mentorer i studiåret 2021/2022. Samtidig vil flere mentorer legges til i programmet i løpet av våre 2021.

Mari Offenberg

Utdannelse: Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin. Tar i tillegg enkeltemner ved NIH.

Arbeidsgiver: Moloklinikken, Fornebu

Stilling: Testfysiolog

Arbeidsbeskrivelse: Jeg foretar fysiologisk tester på hjerte- og lungesyke pasienter. Hovedgruppen av mine pasienter er hjertepasienter. I tillegg følger jeg opp enkelte pasienter med det mål å øke og forbedre deres fysisk aktivitet og trening. Jeg er også delaktig i et forskningsprosjekt på NTNU der jeg skal trene en gruppe mennesker med hjerteproblematikk. 

Andrea Bell Pedersen

Utdanning: Bachelor i Sport Management

Styreverv: Skistyret, Norges Skiforbund

Arbeidsgiver: Sponsor Insight AS

Stilling: Prosjektleder

Arbeidsbeskrivelse: Jeg har ansvar for gjennomføring av prosjekter for sponsorer eller sponsorobjekter. Arbeidsoppgavene er gjerne knyttet til å evaluere et samarbeid/en avtale eller en sponsorstrategi. Jeg jobber også mye med generell rådgivning og markeds- og publikumsundersøkelser. I høst har jeg i tillegg begynt å jobbe med management for utøvere hvor jeg jobber mye kommersielt med oppfølging av avtaler, merkevarebygging og sponsorsalg.

Hallgeir Martinsen

Utdanning: Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (NIH), et tilleggsår med psykologi, og master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi (NIH)

Arbeidsgiver: Selvstendig næringsdrivende, samt friidrettskurs ved Norges idrettshøgskole

Stilling: Eier/grunnlegger av OptimaltMentalt

Arbeidsbeskrivelse: Jeg sa i sommer opp som miljøterapeut ved Nydalen vgs. da jeg ønsket å starte noe eget. Jeg selger foredrag, fokussamtaler og løpekurs gjennom mitt foretag "OptimaltMentalt". Jeg er ennå i en startfase, men har startet et samarbeid med FotballprogresjonNorge hvor jeg har jevnlige foredrag samtidig som jeg i skrivende stund har flere intenjonsavtaler. Jeg er også friidrettsutøver og selger derfor også løpekurs. Jeg har i den anledning innledet samarbeid med flere fotballspillere. Jeg leies også inn som medansvarlig for friidrettskurs på NIH.

Glenn Mjelde Håberg

Utdannelse: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Engelsk ved UiO. 
Tar nå en mastergrad ved NIH

Arbeidsgiver: Haugerud skole

Stilling: kontaktlærer 9.trinn. 

Arbeidsbeskrivelse: kontaktlæreransvar og kroppsøvingslærer for flere klasser.