Om mentorprogrammet

En mentor vil hjelpe deg med arbeidsrelaterte spørsmål og være en viktig døråpner inn mot arbeidslivet. Send inn søknadsskjema i dag!

Mentorprogrammet har til hensikt å gjøre det enklere for deg som student å komme ut i jobb gjennom å bli tryggere på deg selv, etablere nettverk, og forberede deg til arbeidslivet. Du vil få en personlig mentor gjennom hele studieåret slik at du skal bli best mulig rustet til arbeidslivet. 

Vilde, mentee i NIHs mentorprogram skjermdump
– Jeg trengte en som hadde gått opp løypa, sier Vilde Andersen Vinje, som har fått sin egen mentor. Finn ut hvorfor hun og andre i mentorprogrammet synes det er til så stor hjelp.

Hva kan du forvente av en mentor?

En mentor har arbeidserfaring, og er godt rustet til å kunne gi deg gode råd og tips. Mentorens kunnskap, erfaring og innsikt vil være av stor verdi ettersom du om kort tid skal ut i arbeid. 

Mentorene bistår med arbeidsrelaterte spørsmål;

 • hvordan bli trygg på egen kompetanse 
 • hvordan gå frem for å få relevant jobberfaring underveis i studiene og etter endt utdanning
 • hvordan forberede seg til intervju 
 • hvordan selge kompetansen sin til arbeidsgivere som ikke kjenner til NIH
 • innsikt i hvordan mentorene bruker kunnskapen fra NIH i det daglige arbeid

Programmet er tilgjengelig gjennom studieåret 2021/2022. 

Kriterier for å søke:

 • Tilbudet retter seg i hovedsak til studenter på 3BA og 1/2 MA samt studenter på påbygningsstudier, men også til andre studenter som har en veldig sterk motivasjon for å bli med i programmet.
 • Motivasjon 

Prosess

 • Studentene sender inn søknad innen 6. september og velger mentor utifra behov og ønsker. Her kan du ta en titt på våre mentorer
 • NIH gjennomgår søknadene og foretar utvelgelse basert på overnevnte kriterier. Det kan bli aktuelt med personlig intervju.
 • Hver student tildeles èn mentor og hver mentor tildeles èn student. Informasjon om utvelgelse skjer via epost fra NIH til den enkelte student kort tid etter søknadsfristen.
 • Etter utvelgelsen vil du få en personlig epost fra din mentor. 
 • I begynnelsen/midten av oktober samles mentorer og studenter til et felles introduksjonsmøte på NIH hvor dere får informasjon om mentorprogrammet og mulighet til å starte opp mentor-student-samtaler. Møtet er obligatorisk.
 • Mentor og student setter opp månedlige oppfølgings- og  utviklingsmøter med fokus på faste temaer og oppgaver
 • Våren 2022 arrangeres det et eget møte for deltakerne i mentorprogrammet, der mentorer og studenter deler erfaringer fra arbeidslivet og livet som arbeidssøkende. Rektoratet og representanter fra studieavdelingen inviteres også til møtet. Møtet vil være uformelt med servering og samtaler rundt aktuell tematikk.

Søknadsfrist

6. september 2021

Oversikt over mentorene

Før du søker om deltakelse i programmet bør du ta en titt på våre mentorer. På den måten kan du selv velge den mentoren som passer deg best ut i fra din faglige bakgrunn og jobbønske.

Søknad til mentorprogram

Studieløp
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Kontakt

Lena Øien

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 22 / +47 452 70 368