Mentorprogram

Nå har du mulighet til å få din egen mentor gjennom studieåret 2020/2021. En mentor vil hjelpe deg med arbeidsrelaterte spørsmål og være en viktig døråpner inn mot arbeidslivet.

Våre tidligere studenter (alumner) er viktige ressurser for våre nåværende studenter hva gjelder yrkeserfaring og refleksjoner rundt arbeidslivet. Som en del av et pilotprosjekt har vi mulighet til å tilby deg som avgangsstudent en personlig mentor gjennom studieåret, slik at du skal bli best mulig rustet til arbeidslivet. Det er totalt seks mentorer tilknyttet programmet.

Mentorprogrammet er et frivillig lavterskeltilbud til studenter på siste året bachelor og master (3BA og 2MA). Programmet har til hensikt å gjøre det enklere for studenter å komme ut i jobb gjennom å bli tryggere på seg selv, etablere nettverk, og forberede seg til arbeidslivet.

Programmet er tilgjengelig gjennom studieåret 2020/2021. 
Søknadsfrist: Fredag 9. oktober (se søknadsskjema nederst på siden).

Hva kan du forvente av en mentor
En mentor er en tidligere NIH-student som vil fungere som din personlige rådgiver innenfor arbeidslivet. Vedkommende har arbeidserfaring, og er godt rustet til å kunne gi deg gode råd og tips. Mentorens kunnskap, erfaring og innsikt vil være av stor verdi ettersom du om kort tid skal ut i arbeid.

Mentorene bistår med arbeidsrelaterte spørsmål;

 • hvordan bli trygg på egen kompetanse 
 • hvordan gå frem for å få relevant jobberfaring underveis i studiene og etter endt utdanning
 • hvordan forberede seg til intervju 
 • hvordan selge kompetansen sin til arbeidsgivere som ikke kjenner til NIH
 • innsikt i hvordan mentorene bruker kunnskapen fra NIH i det daglige arbeid

Kriterier for søknad

 • NIH student på 3BA eller 2MA
 • Karaktersnitt fra NIH
 • Motivasjon

Prosess

 • Studentene sender inn søknad og velger mentor utifra behov og ønsker (se nedenfor).

 • NIH gjennomgår søknadene og foretar utvelgelse basert på overnevnte kriterier. Det kan bli aktuelt med personlig intervju.

 • Hver student tildeles èn mentor og hver mentor tildeles èn student. Informasjon om utvelgelse skjer via epost fra NIH til den enkelte student i uke 42.

 • Etter utvelgelsen vil du få en personlig epost fra din mentor. 

 • I uke 43 samles mentorer og studenter til et felles introduksjonsmøte på NIH hvor dere får informasjon om mentorprogrammet og mulighet til å starte opp mentor-student-samtaler med utgangspunkt i ferdig utarbeidede maler. Møtet er obligatorisk.

 • Mentor og student setter opp månedlige oppfølgings- og  utviklingsmøter med fokus på faste temaer og oppgaver

 • Våren 2021 arrangeres det et eget møte for deltakerne i mentorprogrammet, der mentorer og studenter deler erfaringer fra arbeidslivet og livet som arbeidssøkende. Rektoratet og representanter fra studieavdelingen inviteres også til møtet. Møtet vil være uformelt med servering og samtaler rundt aktuell tematikk.

Oversikt over mentorene
Nedenfor finner du en liste over alle mentorene. De representerer ulike fagmiljø og ulike perspektiver på arbeidslivet. Du fyller enkelt ut påmeldingsskjemaet når du har funnet den mentoren som passe dine behov og ønsker.

Søknadsfrist: Fredag 9. oktober

Oversikt over mentorene

Mari Offenberg

Utdannelse: Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin. Tar i tillegg enkeltemner ved NIH
Arbeidsgiver: Moloklinikken, Fornebu
Stilling: Testfysiolog
Arbeidsbeskrivelse: Jeg foretar fysiologisk tester på hjerte- og lungesyke pasienter. Hovedgruppen av mine pasienter er hjertepasienter. I tillegg følger jeg opp enkelte pasienter med det mål å øke og forbedre deres fysisk aktivitet og trening. Jeg er også delaktig i et forskningsprosjekt på NTNU der jeg skal trene en gruppe mennesker med hjerteproblematikk. 

Andrea Bell Pedersen

Utdanning: Bachelor i Sport Management
Styreverv: Skistyret, Norges Skiforbund
Arbeidsgiver: Sponsor Insight AS
Stilling: Prosjektleder
Arbeidsbeskrivelse: Jeg har ansvar for gjennomføring av prosjekter for sponsorer eller sponsorobjekter. Arbeidsoppgavene er gjerne knyttet til å evaluere et samarbeid/en avtale eller en sponsorstrategi. Jeg jobber også mye med generell rådgivning og markeds- og publikumsundersøkelser. I høst har jeg i tillegg begynt å jobbe med management for utøvere hvor jeg jobber mye kommersielt med oppfølging av avtaler, merkevarebygging og sponsorsalg.

Helene Jørgensen

Utdannelse: Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi (NIH). For øyeblikket jobber jeg som doktorgradsstipendiat ved University of Alberta, Canada
Arbeidsgiver: University of Alberta, Peter Lougheed Leadership College og Edmonton Nordic Ski Club 
Stilling: : Doktorgradsstipendiat (PhD student), "teaching fellow", skiskyttertrener
Arbeidsbeskrivelse: Jeg er PhD student, "teaching fellow" i lederskap, samt trener i skiskyting i Edmonton, Canada. Mine PhD studier fokuserer på hvordan promotere personlig utvikling gjennom toppidretten. Jeg har holdt flere foredrag for toppidrettsutøvere, trenere og foreldre som er involvert i skiskyting, ishockey og kunstløp. Som "teaching fellow" jobber jeg med å utvikle lederegenskaper hos bachelorstudenter på University of Alberta. Jeg har trenererfaring fra Norge og Canada og har jobbet med å utvikle skiskyttere i alle aldre, fra nybegynnere til utøvere på det canadiske skiskytterlandslaget. 

Hallgeir Martinsen

Utdanning: Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (NIH), et tilleggsår med psykologi, og master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi (NIH)
Arbeidsgiver: Selvstendig næringsdrivende, samt friidrettskurs ved Norges idrettshøgskole
Stilling: Eier/grunnlegger av OptimaltMentalt
Arbeidsbeskrivelse: Jeg sa i sommer opp som miljøterapeut ved Nydalen vgs. da jeg ønsket å starte noe eget. Jeg selger foredrag, fokussamtaler og løpekurs gjennom mitt foretag "OptimaltMentalt". Jeg er ennå i en startfase, men har startet et samarbeid med FotballprogresjonNorge hvor jeg har jevnlige foredrag samtidig som jeg i skrivende stund har flere intenjonsavtaler. Jeg er også friidrettsutøver og selger derfor også løpekurs. Jeg har i den anledning innledet samarbeid med flere fotballspillere. Jeg leies også inn som medansvarlig for friidrettskurs på NIH.

Cecilie Kappelslåen

Utdannelse: Bacherlor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (NIH), årsstudium i idrett og samfunn og master i idrettsvitenskap, studieretning Sport Management (NIH). Jeg har ellers tatt en rekke kurs og programmer i regi av NIF (bl.a mentorprogram og klubbveilederskolering). 
Arbeidsgivere/stillinger: Lektor/idrettslærer på Lambertseter videregående skole. I tillegg er jeg klubbveileder i NIF. Jeg har også vært visepresident i Norges Studentidrettsforbund og styreleder i Oslostudentenes idrettsklubb.
Arbeidsbeskrivelse: Til daglig er jeg kontaktlærer for en idrettsklasse på Lambertseter vidergående skole. Jeg underviser kun i idrettsfag og trives med det. Parallelt er jeg visepresident i Norges studentidrettsforbund og svært engasjert i idrettspolitikken, samt at jeg arbeider som klubbveileder. 

 Jeg ønsker å være mentor for studenter på Sport Management ettersom det er her jeg har mest å bidra med. 

Glenn Mjelde Håberg

Utdannelse: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Engelsk ved UiO. 
Tar nå en mastergrad ved NIH
Arbeidsgiver: Haugerud skole
Stilling: kontaktlærer 9.trinn. 
Arbeidsbeskrivelse: kontaktlæreransvar og kroppsøvingslærer for flere klasser. 

 

Søknad til mentorprogram

Studieløp