Skadet i undervisning?

Dersom du blir skadet i undervisning må du kontakte ansvarlig for den aktuelle undervisningøkt.

Når en student skader seg sender NIH saken inn til NAV. Dersom man har utgifter i forbindelse med en skade, som f. eks utgifter i forbindelse med tannlegebesøk eller legebesøk, kan man henvende seg til NAV for å få dekket dette. Dette kan først gjøres etter at skaden er innmeldt til NAV fra NIH. 

Det er derfor viktig at den skadede melder inn saken så fort som mulig. NIH dekker ikke slike utgifter. En skade som oppstår kan medføre at studenten får varige men. Det er derfor svært viktig at alle skader meldes inn. Dersom skaden skulle utvikle seg til å bli en yrkesskade, må det være dokumentert når og hvor skaden oppstod.

NIH dekker heller ikke utgifter i forbindelse med reise til og fra skolen med taxi.

Kontakt

Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Kristin Dybvad

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16