Kriseberedskap ved NIH

Kriseberedskapsplanen skal legge grunnlag for en effektiv og god krisehåndtering ved Norges idrettshøgskole. Som student ved NIH skal du kjenne til at NIH har en kriseberedskapsplan som ligger på Canvas. Du skal også vite hvordan du skal opptre i en terror-/trusselsituasjon.

Kriseberedskapsnummer NIH: 23 26 43 00

Nødnummer

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Beredskapsledelsen skal være forberedt på å kunne håndtere alle mulige scenarioer og trusler som NIH kan bli utsatt for. Eksempel på trusler er: Psykisk ustabile personer, skyting på campus, bombetrussel, dødsfall/hardt skadet student/ansatt/leietaker.

Kriseberedskapsnummer NIH

Ring: 23 26 43 00

Som student skal du kjenne til

 • Rømningsveier generelt: Sjekk ut hvor det er rømningsveier i forhold til hvor du vanligvis oppholder deg (auditorium, lesesal, bibliotek osv.)
 • Brann: Oppmøte på samlingsplasser utenfor høgskolen på gitte plasser.
 • Hvordan kan NIH varsle dere: Alle studenter som har lagt inn sitt mobilnummer i Canvas vil bli varslet så fort som mulig via SMS med informasjon om hvordan dere skal forholde dere (no-reply SMS).  
 • Skyting/bombetrussel: NIH anbefaler alle studenter i den anledning om å komme seg unna campus så fort som mulig. Sørg for at dere ikke samler dere i store grupper, og ikke lek helt. Dette er en jobb for politiet. Dersom du er på vei til NIH når et slikt varsel blir sendt ut bes du holde deg hjemme.
 • Vise årvåkenhet og fang opp signaler om forhold som kan utvikle seg til en hendelse som må håndteres beredskapsmessig ved NIH. Slike signaler skal vurderes fortløpende, og om nødvendig, formidles til fagansvarlig/emneansvarlig som kan ta saken videre. Si fra dersom du er usikker - det er mye bedre at dere sier fra en gang for mye.
 • Viktige telefonummer for varsling ved alvorlige hendelser.

Ring politiet

Dersom du er den som oppdager en uønsket hendelse, ring politiet på tlf nr. 112 før du ringer beredskapsnummeret til NIH.

Beredskapsledelsen ved NIH

 1. Lise Sofie Woie - Beredskapsleder/ Adm dir
 2. Lars Tore Ronglan - Rektor
 3. Karen Christensen - Kommunikasjonssjef
 4. Line Fisterstrand Blekeli- Loggfører
 5. Håkon Solberg- Studiesjef
 6. Frode Sagedal - Eiendomssjef

Kontakt

Line Fiskerstrand Blekeli

Seksjonsjef

Telefon: +47 23 26 20 52 / +47 413 12 562