Nøkkeltall og rapporter

På denne siden finner du en oversikt over sentrale undersøkelser og rapporter

Hvert år gjennomfører NOKUT en undersøkelse om studiekvalitet blant alle landets 2.- og 5.-årsstudenter. Resultatene legges ut på nettsidene www.studiebarometeret.no

Nøkkeltall om opptak og gjennomføring finnes for alle institusjoner i Database for statistikk om høgre utdanning

Det rapporteres årlig på studiekvalitet og læringsmiljø til styret. De sist tilgjengelige årsrapportene kan du finner her: