Utvalget for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser (UPT)

UPT er det organ ved høgskolen som er ansvarlig for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser.

Både studenter med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser kan ha behov for praktisk tilrettelegging av studiene. UPT har også ansvaret for tilrettelegging utover eksamenssituasjonen for studenter med lese- og skrivevansker.

UPT er en del av Læringsmiljøutvalget (LMU).

UPT har følgende sammensetning:

  • En vitenskapelig ansatt med spesiell kompetanse på fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser, leder av UPT: Marte Bentzen
  • Ansatt fra Studieseksjonen med særlig ansvar for oppfølgning av studenter med funksjonsnedsettelser, sekretær i UPT: Kristin Dybvad
  • Programleder for studenten er med i vurdering av tilrettelegging.