Studieutvalg

Studieutvalget (SU) er styrets rådgivende organ i studiesaker. SU har et særlig ansvar for å følge opp og utvikle høgskolens kvalitetssikringssystem, for at studiene holder høyt faglig og pedagogisk nivå, samt for at det er helhet og sammenheng innen studieprogrammene og på tvers av disse.

Studieutvalget skal ta de initiativ som er nødvendige for at studiene holder det tilsiktede faglige og pedagogiske nivå. Studieutvalget har et særlig ansvar for initiering, gjennomføring og oppfølging av evaluering og kvalitetssikring i studiesektoren.

Mandat for studieutvalget

Studieutvalget skal blant annet:

  • Godkjenne større endringer i studieprogram og emner
  • Vurdere årlige programrapporter og samlet kvalitetsarbeid
  • Fastsette utfyllende bestemmelser for opptak
  • Følge opp og utvikle høgskolens kvalitetssikringssystem

Protokoller 2021

Protokoller 2020

Protokoller 2019

Protokoller 2018

Protokoller 2017

 Protokoller 2016

Protokoller 2015

Kontakt