Student

Student

Det forventes at studentene har en aktiv rolle i NIHs kvalitetsarbeid. Gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger, deltakelse i evalueringer, og aktivt engasjement i studieaktiviteter og gjennom tillitsvalgte. Tillitsvalgte studenter har et særlig ansvar for å engasjere medstudenter til å bidra i det kvalitetsfremmende arbeidet ved NIH. 

Klassetillitsvalgt
I løpet av de første ukene i høstsemesteret velger hver klasse på NIH to klassetillitsvalgte med likestilte arbeidsområder. De tillitsvalgtes hovedoppgaver er å være bindeleddet mellom deres respektive klasser og studentstyret, og ytre klassens meninger i ulike fora. Vervet som studenttillitsvalgt innebærer deltakelse i emneevalueringer, klassens time, programutvalgsmøter og tillitsvalgtmøter. 

Studentstyret
Studentstyret er bindeleddet mellom studentene og ledelsen, og er representert i en rekke utvalg og verv der studentenes saker står i fokus. For å utføre den jobben på en god måte, er styret avhengig av engasjerte tillitsvalgte i klassene.