Retningslinjer for timeplanlegging

Studieutvalget vedtok retningslinjer for timeplanlegging våren 2021. Retningslinjene gjelder fra og med studieåret 2021-2022

Undervisningstid er følgende:
Kl. 0815-16.15 mandag, onsdag, torsdag og fredag
Kl. 0815-12.00 tirsdag

  1.  Timeplanen planlegges for hele studieåret.

  2.  Timeplanen for studieåret publiseres 1. juli.

  3.  Frist for innmelding av timeplangrunnlag for kommende studieår er 15. april.

  4. Programleder koordinerer med emneansvarlige og fyller ut undervisningsplanen (egen mal) for kullet(ene). Programleder skal påse jevn arbeidsbelastning for studenten i undervisning og vurdering. Undervisningsplanen består av programnavn, kull, emnekode, foreleser og antall undervisningstimer/økter pr. uke, rombehov pr. undervisningsøkt. Programleder gir innspill om eksterne forelesere som må ha en bestemt undervisningstid.

  5. Programleder utarbeider eget grunnlag for alle vurderinger i programmet/kullene (egen mal). Dette er skriftlige eksamener, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, PM og innleveringer.

  6. Studieseksjonen legger timeplanen i Timeedit ut fra undervisnings- og vurderingsplanen. Studieseksjonen har myndighet til å legge undervisning innen rammen for undervisningstid.

  7. Studieseksjonen koordinerer felles emner på tvers av alle program på 1BA og MAIVI, og samarbeider videre med programledere på BA/koordinatorer på MAIVI når fellesemner er lagt.

  8. Timeplanen endres ikke etter publisering med unntak av vektige grunner. Slike endringer skal komme direkte fra programleder. Bytte av lokaler og navn på foreleser tar emneansvarlig direkte med timeplanansvarlig.

  9. Tidspunkt for vurderinger og innleveringer endres ikke etter publisering

Kontakt

Klaudia Karina Jonskås Jakobsen

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 19