Opptak og faglig vurdering

Rutiner og ansvarsfordeling mellom programleder og emneansvarlig ved faglig vurdering av opptak.

NIH har flere opptak til ulike studier i løpet av et studieår. Fristene og prosedyrene varierer mellom de forskjellige type opptak. Alle opptak koordineres av Studieavdelingen. 

Søknadsfrister

Oversikt over søknadsinformasjon til alle NIHs heltidsstudier

Faglig vurdering

Noen søkere må vurderes faglig av instituttene om de møter opptakskriteriene. Dette kan være:

  • Utdanning/praksis som kan kvalifisere for det aktuelle studieprogrammet uten at det er oppgitt som opptakskrav (for eksempel utenlandsk utdanning, kombinasjon av forskjellige utdanninger, kombinasjon av utdanning og praksis)
  • Søkere som søker på grunnlag av realkompetanse

Programleder gjør faglig vurderinger ved opptak til bachelor-, master- og påbygningsstudier. 

Emneansvarlig gjør faglig vurderinger ved emneopptak, og vurderer om søkeren har kompetansen som trengs for å få tilbud om opptak til spesifikke emner. 

Faglig vurdering av opptaksgrunnlag gjøres hele året. Potensielle søkere kan be om å få en forhåndsvurdering, slik at de får vite hvilke studieprogrammer de er kvalifiserte for før de søker opptak og eventuelt hvilke emner/studier de må ta for å kvalifisere seg for et studium. Forespørsel om faglig vurdering i vårterminen gjøres i forbindelse med søknad om opptak. Faglig vurdering kan være nødvendig i alle opptak, også enkeltemneopptaket.