Programleder

Programleder

For hvert program skal instituttleder oppnevne en programleder. Det er fastsatt arbeidsbeskrivelse for programleder. Programleder har blant annet ansvar for å gjennomføre evaluering av programmet og iverksette endringstilak. Emnerapporter, studentevalueringer, innspill fra arbeidslivet, nøkkeltall på programnivå og diskusjon i programutvalget vil være bakgrunnsmateriale for rapporten fra programleder. Det er fastsatt mal for programrapporten. Programleder for doktorgradsprogrammet er leder av KFU. Leder av KFU oppnevnes av styret. Det lages ikke en egen programrapport om kvalitetsarbeidet på doktorgradsprogrammet utover årsrapporten fra KFU til styret.

Årshjul

Det er utarbeidet et årshjul for programledere og emneansvarlige som viser oversikt over oppgaver, prosesser og frister for hvert semester. Årshjulet er tilgjengelig i ressursboksen på høyre side. 

Programleder - aktuelle dokumenter

Annet relevant