Formålet med kvalitetssikringssystemet

 


Kvalitetssikringssystemet ved Norges idrettshøgskole er basert på:

• Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (kvalitetsforskriften)

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

• Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2021-2025

Kvalitetssikringssystemet skal:

• Dokumentere høgskolens systematiske arbeid med kvalitetssikring

• Avdekke om høgskolen oppnår de mål som NIH har vedtatt for utdanningsvirksomheten og om kvaliteten er sviktende

• Bidra til å stimulere til kontinuerlig forbedringsutvikling og kvalitetskultur