Håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges idrettshøgskole

Formålet med kvalitetssikringssystemet

Oppbygging og gyldighetsområder

Mål for kvalitetsarbeidet

Kvalitetsområder ved Norges idrettshøgskole

Kjerneprosessene i kvalitetssikringssystemet

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Evaluering og kvalitetsutvikling

Nøkkelfunksjoner i kvalitetssikringssystemet