Om kvalitetssikringssystemet

Det sentrale dokumentet i arbeidet med utdanningskvalitet ved NIH er Håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges idrettshøgskole. 

NIHs kvalitetssikringssystem er sist oppdatert etter styrevedtak 19. desember 2019. Kjerneprosessene i dokumentet, sammen med nøkkelfunksjoner og roller finner du i systembeskrivelsen: