Periodisk evaluering

Periodisk evaluering av studieprogram er en viktig del av kvalitetsarbeidet ved NIH. Hvert år oppnevnes eksterne komitéer for evaluering av 2-3 studieprogrammer, og rapportene inngår som grunnlagsmateriale inn i den videre utviklingen av studieprogrammene.

Periodisk evaluering av studieprogrammer skjer i henhold til retningslinjer vedtatt av Studieutvalget (SU) ved NIH. 
Veileder periodisk evaluering NIH

Rapporter fra gjennomførte evalueringer:

2017: PPU (pilotgjennomføring)

2018: Master i idrettsvitenskap
2018: European Master in Physical Activity and Health

2019: Idrett og samfunn - årsstudium
2019: Master i idrettsfysioterapi