Nøkkeltall og rapporter

På denne siden finner du en oversikt over sentrale undersøkelser, rapporter og nøkkeltall som brukes i NIHs kvalitetsarbeid.

Studiebarometeret

Hvert år gjennomfører NOKUT en undersøkelse om studiekvalitet blant alle landets 2.- og 5.-årsstudenter. Resultatene legges ut på nettsidene www.studiebarometeret.no. Enkeltrapporter for studieprogrammer ved NIH har vi publisert på denne siden. Du kan også enkelt sammenligne NIH med andre institusjoner ved hjelp av NOKUTs faktaark

Nøkkeltall

Nøkkeltall om opptak og gjennomføring finnes for alle institusjoner i Database for statistikk om høgre utdanning (dsb.no). 

Kvalitetsarbeid og læringsmiljø

Det rapporteres årlig på studiekvalitet og læringsmiljø til styret. De sist tilgjengelige årsrapportene kan du finner her:

Periodisk evaluering av studieprogram

NIH gjennomfører årlig 2-3 eksterne evalueringer av utvalgte studieprogram. Publiserte rapporter fra gjennomførte periodiske evalueringer

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT)

Emne- og programrapporter