Kjerneprosesser

Kjerneprosessene i kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle studietilbud ved NIH som gir studiepoeng. Kjerneprosessene skal gi reelle bidrag til kvalitetsarbeidet, og involverer de viktigste aktørene for å videreutvikle den faglige og pedagogiske kvaliteten i utdanningene. For å oppnå systematikk på institusjonsnivå, skal kjerneprosessene være identiske for alle utdanninger. Det er noen unntak for doktorgradsprogrammet.

For å oppmuntre til bred involvering skal det være transparens i kjerneprosessene. Skriftlig materiale som produseres gjennom kjerneprosessene skal være tilgjengelige for studenter og ansatte i størst mulig utstrekning.

Modellen for kjerneprosessene viser at kommunikasjonen går fra emne- til programnivå og videre til organer på institusjonsnivå. Men det skal også være tilbakemelding og dialog fra ledelsen til emneansvarlige og programledere. Alle som har en funksjon i kjerneprosessene har ansvar for å gi tilbakemelding om forslag som blir fremmet for dem, og som de enten har myndighet til å avgjøre selv eller må behandle på annet vis. Slik skal emneansvarlige og programledere være sikret tilbakemelding om de tiltak de ønsker å iverksette. Dialogmøtene mellom instituttledelse/ programledelse og ledelsen/rektorat skal bidra til det systematiske utviklingsarbeidet.