Formålet med kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet er basert på:

  • Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler
  • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (kvalitetsforskriften)
  • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
  • Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2021-2025

Kvalitetssikringssystemet skal:

  • Dokumentere høgskolens systematiske arbeid med kvalitetssikring
  • Avdekke om høgskolen oppnår de mål som NIH har vedtatt for utdanningsvirksomheten og om kvaliteten er sviktende
  • Bidra til å stimulere til kontinuerlig forbedringsutvikling og kvalitetskultur