Håndbok for kvalitetssikring av utdanning

Håndbok for kvalitetssikring av utdanning er det sentrale dokumentet i arbeidet med utdanningskvalitet. Sist oppdatert etter styrevedtak 17. desember 2020.