Emneansvarlig

Emneansvarlig

For hvert emne skal instituttleder oppnevne en emneansvarlig. Det er fastsatt arbeidsbeskrivelse for denne funksjonen. Hver gang et emne er gjennomført skal emneansvarlig levere en rapport til studieprogramleder etter fastsatt mal. For å sikre oppfølging av tiltak, har mal for emnerapport et punkt om oppfølging og tiltak fra forrige emnerapport. Et eget punkt som sterke og svake sider ved emnet skal benyttes til å skape oppmerksomhet om hva som fungerer spesielt bra i emnet. Emneansvarlig bør i sin rapport foreslå tiltak og endringer på programnivå eller av administrative rutiner/støttefunksjoner inn mot forbedret programleveranse.

Årshjul

Det er utarbeidet et årshjul for programledere og emneansvarlige som viser oversikt over oppgaver, prosesser og frister for hvert semester. Årshjulet er tilgjengelig i ressursboksen på høyre side. 

Emneansvarlig - aktuelle dokumenter

Annet relevant: