VUL håndball søker trener

Vi i VUL håndball (Asker) søker hovedtrener i barne og ungdomshåndballen. Stillingen er 50% med mulighet for 100% fra høsten 2018.

Kort om VUL håndball

VUL håndball er en klubb med ca 250 aktive spillere, hovedsakelig barn og unge. Vi er en del av VUL som her over 1000 medlemmer og er i stadig vekst.

Om Stillingen

Håndball er en fantastisk sport som gir store muligheter til utvikling av sosiale og fysiske egenskaper. VUL håndball gir håndballtilbud til barn og unge i Vollenområdet i Asker. Vi er en forholdsvis liten klubb, men har fantastiske spillere, engasjerte foreldre og ivrige resurspersoner. Vårt motto er «flest mulig lengst mulig».  Vi forsøker å oppnå dette gjennom å tilby flest mulig barn en trygg og mestringsfokusert treningshverdag, tilpasset det enkelte barns ferdighetsnivå og masse glede! VUL håndball har masse potensial.

Om du motiveres av å fokusere på mestring, samarbeid og å bygge lagånd? Om du vil bidra til å videreutvikle håndballtilbudet til barn og unge i VUL samt har et hjerte som banker for håndball? Da vil vi gjerne vil snakke med deg.

Vi har et stort behov for faglig kvalitet og kontinuitet i treningstilbudet. For riktig person er det store muligheter til å påvirke både barnas treningshverdag og klubbens sportslige profil.

Vi ser for oss at din hverdag i klubben i all hovedsak skjer via å sikre god treningskvalitet i hallen. Sørge for at treningene gjennomføres etter en kjent plan, at spillere på alle ferdighetsnivåer opplever mestring og positive tilbakemeldinger på hver trening, at nye kull og spillere får en god helhetlig introduksjon til klubben og at rekrutteringsaktiviteter gjennomføres. Videre at våre foreldretrenere som støtter utvikles og får bygget praktisk kompetanse gjennom støtte til gjennomføring av treninger og oppfølging i treningssituasjon.

Kjerneoppgaver vi ser for oss at du har:

- Årstrinnansvarlig for gitte årskull

- Spillerutvikler for gitte årskull

- Hovedtrener Håndballskolen og Håndballakademi

- Prosjektrelaterte oppgaver (f.eks. sommercamp, vintercamp)

- Trenerutvikling for foreldretrenere

- Rollen vil rapportere faglig til Sportslig Utvalg (SU) ved leder av SU

 

Vi ser for oss en kompetanseprofil med følgende innhold:

- Relevant sportslig erfaring

- Relevant idrettsfaglig utdanning er ønskelig

- Relevant erfaring (trening barn og unge) er ønskelig

 

Egenskaper vi tror du har for å lykkes i stillingen:

- Entusiastisk og evne til å engasjere barn og voksne

- Strukturert planlegger med gjennomføringsevne

- Må kunne jobbe alene og i team, og ha god sosial kompetanse

- Må kunne representere VUL Håndball iht. klubbens verdier og sportsplan

 

Ut over mulighetene beskrevet over kan vi tilby:

- En spennende jobb med stor grad av frihet til å forme innhold

- Muligheter til videreutdanning og kurs i trenerrollen, etter avtale

- Arbeidssted i fantastiske Vollen i Vollenhallen

- Arbeidstid: som trener i VUL Håndball vil arbeidstiden hovedsaklig være på ettermiddag/kveldstid

- Lønn etter avtale

-Vi ser for oss at din faglige rapportering skjer til leder for VUL håndballs sportslige utvalg

 

Ta gjerne kontakt for en prat med Sportslig leder Audun Suland Moe på 412 12 820 eller nestleder Trond Jansen på 958 72 524

Send din søknad og CV til audun.moen@gmail.com