VOLVAT MAJORSTUEN SØKER LUNGEFUNKSJONSTESTER

Lungeavdelingen søker en lungefunksjonstester med bakgrunn innen lungefysiologi

Lungeavdelingen søker en lungefunksjonstester med bakgrunn innen lungefysiologi, interesse for testing, eier teknisk innsikt ift apparater/utstyr og som gjerne har erfaring med pasienter eller en trenerrolle.

Vi er interessert i både deg som er ferdig utdannet i år, eller du som ønsker en sommerjobb i første halvdelen av juli. Stillingsbrøk kan være fleksibel. Ønskelig med snarlig tiltredelse for opplæring.

Ta kontakt med Mina Iversen på tlf 95 80 57 98 eller mail: mina.iversen@volvat.no

Med vennlig hilsen

Mina Iversen

Leder Indremedisinske tjenester Majorstuen