FLEKSIBEL VITENSKAPELIG ASSISTENTJOBB LEDIG!

Professor emerita Marit Sørensen og førsteamanuensis Marte Bentzen arbeider med et forskningsprosjekt i samarbeid med organisasjonen Mental Helse Ung.

Prosjektet tilbyr innendørs klatreaktivitet for ungdom 16-25 år som har psykisk helseplager. I prosjektet trenger vi vitenskapelig assistanse til å både plotte data fra papirskjema og inn i et elektronisk skjema som ligger på Tjeneste for Sensitive Data ved UiO. Videre trenger vi å få transkribert lydbåndopptak fra fokusgruppeintervjuer. Alt arbeid kan gjøres på Prosjekt PC i et eget kontor på NIH til tider som måtte passe. Timebetaling vil kunne variere fra rett over kr. 200 til kr. 230 pr. time, avhengig av kvalifikasjoner.

Om du er interessert i denne jobben, ta kontakt med Marte Bentzen på epost: marteb@nih.no eller telefon 99020101.