Vi søker trenere til flere av våre ungdomslag!

Nordstrand håndball søkere trenere til årgangene G14 og 15 og J14 og 16.

Nordstrand IF har stor aktivitet innenfor idrettene; fotball, håndball, triathlon, e-sport og parasport. I håndballgruppa er det over 750 håndballaktive barn, ungdom og seniorer. Vår visjon er «flest mulig, lengst mulig, best mulig» som står som en ledestjerne i arbeidet vårt, og som underbygges av verdiene «respekt, samhold og engasjement».

Vi tilbyr en spennende og tradisjonsrik klubb, et godt trenermiljø og gode utviklingsmuligheter.

Link til annonse:

Vi søker trenere til flere av våre ungdomslag! (nordstrand-if.no)