UNG Frivillig VM 2022

I forbindelse med VM i skiflyging i Vikersund 10.-13. mars 2022, har Norges Skiforbund (NSF) og Flying Team Vikersund AS fått tildelt midler fra Norges idrettsforbund (NIF) og Ung-Frivillig Fond til prosjekt «UNG Frivillig VM 2022». I den anledning søker vi engasjerte ungdommer og unge voksne i alderen 16-26 år som har lyst til å delta i prosjektet. Her følger en kort presentasjon, samt en beskrivelse av og kriterier for deltakerne vi søker.

UNG Frivillig VM 2022
Prosjektet har som mål å rekruttere initiativrike og engasjerte ungdom og unge voksne som frivillige under VM-arrangementet i Vikersund, samt fremtidige idrettsarrangement i Norge. Målet er å tilføre kompetanse innen frivillig arbeid og organisering av idrettsarrangement som ungdommene kan få bruk for og videreføre i sine respektive idrettsorganisasjoner. Gjennom helgesamlinger og aktiviteter i løpet av høsten 2021 og frem mot mars 2022, vil ungdommene få innføring i hva det innebærer å være frivillig, opplæring i sine tildelte oppgaver for arrangementet og gjennomgå lederkurs for ungdom i regi av NIF. Det vil også være et stort fokus på team building, lek og fellesskap i tråd med NIFs grunnverdier som «idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet». Prosjektet sees på som en mulighet for å senke gjennomsnittsalderen, øke kvinneandelen og etablere et større mangfold blant frivillige generelt i den norske idretten, og spesifikt under våre arrangement.
Kriterier for deltakelse
• Ungdom og unge voksne i alderen 16-26 år
• Gjerne tilknyttet idrettsorganisasjon i Viken eller omegn, men ikke et krav
• Ønsker å lære mer om frivillig arbeid og bidra som frivillig under VM i Vikersund
• Interessert i ledertrening og vil videreføre kompetansen i egen organisasjon
Les mer om prosjektet og hoppsenteret i Vikersund på www.vikersund.no
Søknad
Søknad legges inn i frivilligportalen Mobilise. Bruk følgende link: https://vikersund.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9120863
Heidi Marie Gunnerød
Prosjektleder UNG Frivillig VM 2022
E-post: heidimarie@vikersund.no
Tlf: +4797035106