Undervisning i Kroppsøving og Helsefremmende arbeid

Behov for ringevikarer på Hersleb vgs.

Hersleb vgs. trenger ringevikar i faget Helsefremmende arbeid. Vikarjobben er for elever som går Vg1 Helse- og oppvekstfag.

Det er også behov for ringevikar i faget Kroppsøving på alle trinn (vg1, 2 og 3).

Ringevikarer blir kontaktet på SMS både for dagsvikariater og vikariater for lengre fraværstid.

Interesserte bes kontakte avdelingsleder for Kroppsøving og Helse- og oppvekstfag, Steinar Høgseth.
Tlf: 48077332 eller epost: steinar.hogseth@osloskolen.no