Undervisning i kroppsøving for elever 16-19 år

Deltidsstilling ved Hersleb vgs., avdeling Elisenberg, med halltid i Domus Athletica

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever

Hersleb videregående skole har en avdeling for elever med kort botid i Norge som går på grunnskoleopplæring. Elevene er plassert på Frogner i Oslo. Avdelingen heter Elisenberg og ligger i nyoppussede lokaler i Løvenskioldsgate 1.

Elevene mottar opplæring i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Kroppsøving er også del av tilbudet, men er ikke et karakterfag. Det er heller ingen spesifikk læreplan knyttet til dette tilbudet, men kompetansemålene fra 8. – 10. trinn er tidligere brukt i planleggingen av årsplaner.

Vi søker deg

Vi ser etter studenter som kunne tenke seg å ta på seg oppdraget i en deltidsstilling. Vi disponerer hallen ved Domus Athletica på onsdager mellom klokken 1200 og 1400, og fredager mellom klokken 0815 og 1000. Alle elevene ved Elisenberg avdeling har hatt kort botid i Norge, alt fra ett til tre. Noen har hatt kroppsøving i ungdomsskolen. Noen har også deltatt i kroppsøving i perioden de har gått på norskopplæring.

Fagets sentrale verdier- der det å stimulere til livslang bevegelsesglede og til en fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger - ser vi ikke som mindre relevant for våre elever.

Vi ser etter deg som brenner for kroppsøvingsfaget og som setter fagets sentrale verdier høyt, og der læring og samarbeid står på agendaen.

Kontakt

Send søknad med CV til avdelingsleder FVO Adnan Basic´:
abasic@osloskolen.no eller ring til 23464100 om du har spørsmål knyttet til stillingen.