TRY Alpin søker en ny hovedtrener.

IL TRY er et idrettslag med base mellom Holmenkollen og Tryvann i Oslo. Idrettslagets hovedmål er å være det fleridrettslaget i Oslo med størst engasjement, best miljø og minst frafall i aldersbestemte klasser. Idrettslaget utmerker seg med stort innslag av frivillighet.

TRY Alpin er en alpinklubb for barn og unge, med ca. 130 aktive barn hver sesong. Ut fra antall aktive barn er vi nå blant landets største klubber på barneskolenivå, og vi er i vekst.
Som hovedtrener vil man få en sentral og spennende rolle i arbeidet med å utvikle klubben videre. Hovedtreneren skal ha det overordnede ansvar for planlegging og gjennomføringen av alpintreningene gjennom vinter sesongen.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Vi søker etter en engasjert og positiv person, som har solide lederegenskaper og er alpinfaglig sterk. Vi ønsker en strukturert person, som kan bidra til god struktur på treningene til glede for barn, trenerne og foreldre. Veiledning av de andre trenerne vil være en sentral oppgave.
Den alpinfaglige kompetansen og erfaringen er veldig viktig for oss. Samtidig må du være en lagspiller som bidrar til å skape engasjement hos både barn og trenere i klubben.
Som hoved trener må du være:
· en inspirerende leder og motivator
· alpinfaglig kompetent
· god og komfortabel med å kommunisere og formulere deg muntlig og skriftlig
· strukturert og effektiv
· interessert i å utvikle alle sider av en alpinklubb
· opptatt av at et godt tilbud til alle
· komfortabel med høyt aktivitetsnivå og tidvis stort arbeidspress i sesongen
Arbeidsomfang:
Som hovedtrener i TRY er man ansatt for en sesong av gangen. Det innebærer at man jobber på timer i perioden vintersesongen (november til april). Det er i praksis en halv tids stilling i 4-5 måneder.
I sesongen vil man være i bakken 3-4 kvelder i uken a ca 4 timer
Intensjonen er at hovedtreneren viderefører sitt engasjement påfølgende sesong, men det avhenger av at begge parter ser seg tjent med det.
…..
Søknad og CV sendes til rh070578@gmail.com og chrchrjr@gmail.com .
Eventuelle spørsmål kan rettes til Rune Halvorsen, tlf 970 13 055 eller Christian Christiansen, tlf 911 05 439.