TRENINGSKONTAKT

Har du lyst til å bistå en hyggelig voksen dame som har en funksjonsnedsettelse?

Hun trenger følge til klatring på Skullerud 1 gang i uka.
Du må kunne sikre og ha brattkort.

Oppdraget er på 2 t pr uke.

I tillegg til klatring er det også ønskelig med noe turgåing.

Lønn og godtgjøring etter Bydel Østensjø sine satser

For mer info kontakt:

Ingunn Torsrud, tlf 915 93 918

Ingrid Gjelsvik, tlf 957 45 110