Trainee - flere fagfelt Trainee Vestfold og Telemark

Trainee Vestfold og Telemark søker etter kandidater med mastergrad, innen alle fagretninger.

Våre virksomheter er opptatt av å utvikle seg på mange områder, blant annet landskapsarkitektur/offentlige uterom, bygg, el-kraft, automasjon/effektivisering, digitalisering, kommunikasjon, økonomi og administrasjon.

De aller fleste traineer har etter gjennomført program fått spennende jobbmuligheter innenfor leder- og spesialiststillinger i Vestfold og Telemark.

 • Arbeidserfaring fra attraktive og spennende virksomheter/bransjer, både privat
  og offentlig
 • Programmet går over 18 måneder
 • Mentorordning, fagsamlinger og interessante møteplasser
 • Et solid nettverk med både næringsliv og andre traineer 

Kvalifikasjoner:

 • Du er nyutdannet med mastergrad og lite arbeidserfaring.
 • Vi ønsker at du har et gjennomtenkt forhold til regionen og evt. etablering her.
 • Vi ønsker mangfold og er opptatt av kandidater med forskjellig etnisk bakgrunn.
 • Vi oppfordrer kandidater med funksjonshemming å søke.
 • Vi legger vekt på lik fordeling mellom kjønnene og vi søker i hovedsak kandidater under 30 år.
 • Vi legger også vekt på at du behersker norsk som arbeidsspråk.

Personlige egenskaper:

 • Du må være opptatt av samarbeid og fleksibilitet.
 • Du må være løsningsorientert og ha et ønske om å levere.
 • Du må vise engasjement og kunne yte «det lille ekstra».
 • Du har integritet og god forståelse for den tillit du blir vist gjennom å få innsyn i virksomheter og deres forretningsmessige forhold.
 • Du må utvise forståelse og handle etter ambassadørrollen du som trainee har i forhold til programmet.
 • Programmet passer for deg som er nysgjerrig og ønsker å få bred arbeidserfaring. 
   

Søknad:

Du kan lese mer om traineeprogrammet påog sendt søknad her.

Videre: Følg søknadslinken (se øverst til høyre) og fyll inn ønsket informasjon.

Aktuelle kandidater for årets opptak vil bli kontaktet for intervju.
Søknader vurderes fortløpende da det er flere traineeplasser det er ønskelig å fylle så snart som mulig!