Tilkallingsvikarer til isdrift søkes

Synes du det kunne være interessant å sette i stand Oslo kommunes isflater for byens skøyteglade brukere?

Vi søker etter engasjerte mennesker som kan være tilkallingsvikarer i idrettsavdelingen i Bymiljøetaten.

Vi kjører isflatene på Valle Hovin, Frogner Stadion, Spikersuppa og ishallene på Jordal.

Virker dette interessant for deg og du er ledig fortrinnsvis kvelder og helger, ta kontakt med en av oss på telefon eller mail:
Inge Ove Solberg, seksjonssjef nord: inge.ove.solberg@bym.oslo.kommune.no, tlf: 916 73 854
Kathrine Godager Nordby, seksjonssjef vest: kathrine.godager@bym.oslo.kommune.no, tlf: 918 81 747
Jørgen Wacu Joramo, seksjonssjef sentrum: jorgen.wacu.joramo@bym.oslo.kommune.no, tlf: 481 20 136

Du må ha førerkort Klasse B, og så er det en fordel om du har erfaring med å kjøre maskiner.