Student innen idrettsfysiologi søkes til spesialistlegekontor

Humana Helse i Sandvika søker bachelorstudent som ønsker å jobbe i 60-70% stilling

Har du en bachelor i idrettsvitenskap med fordypning innen helse eller annen relevant utdanning og vurderer å arbeide på et legekontor? Da har vi en utfordring til deg, som er engasjert og energisk, med ønske om pasientkontakt i alle aldersgrupper, med overvekt blant de eldre. Vi er interessert i å være godt oppdatert innen vårt lungemedisinske fagområde og arbeide i et team, for en optimal i varetagelse av våre pasienter, i alle ledd. Derfor er ditt bidrag vesentlig for god pasientflyt fra de møter opp til de forlater kontoret.

Vi har det nyeste utstyr innen respirasjonsmedisin som brukes til utredning av våre pasienter. Du vil få opplæring i bruk av disse, men det er fint om du har noe erfaring fra før. Vi arbeider med å øke vår digitale hverdag for å optimalisere vår drift. Digital kompetanse, grunnleggende ferdigheter med datamaskiner, office-dokumenter  og ønske om å ta i bruk ny teknologi er viktige egenskaper som blir verdsatt.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø hos oss. Som en liten bedrift, er vi alle bevisste på våre roller, ansvar og bidrag for å oppnå dette. Ta gjerne kontakt om du kjenner deg igjen i dette og ønsker å løfte deg selv og oss et par hakk opp!


Med vennlig hilsen

Saeed Vahedi
Spesialist i indremedisin og lungesykdommer www.humana.no/spesialister

Kontakt

Mobiltlf. Dr. Saheed Vahedi: 901 84 647
Kontor/sentralbord: 67 55 31 40
E-post: lungelege@outlook.com