Støttekontakt

Kunne du tenke deg å være støttekontakt til en ung gutt som elsker å stå på ski?

Bydel Nordre Aker søker støttekontakt/fritidskontakt til en ung gutt som elsker å stå på ski. Arbeidstiden er 4,5 time per uke. Det er ønskelig at man er glad i frikjøring, jibbing og freestyle. Hvis du også liker å turne/hoppe på trampoline er det flott.

Som støttekontakt hjelper du mennesker som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.

Vi stiller ikke krav til formell utdanning eller spesiell arbeidserfaring, men du må være stabil, ansvarsbevisst og ønske å jobbe selvstendig. Du må være oppriktig engasjert i å hjelpe andre mennesker. Som støttekontakt må du være over 18 år og ha plettfri vandel.

Støttekontaktene blir ikke ansatt i bydelen, men inngår en oppdragskontrakt om å jobbe et fast antall timer i måneden, mot en gitt timelønn. Det godtgjøres også et gitt beløp til utgifter i forbindelse med oppdraget.

Det er ulike brukergrupper i alle aldre som har et behov for støttekontakt; - fysisk utviklingshemmede, psykisk utviklingshemmede, ulike psykiske vansker, mennesker med rusproblemer eller eldre. Vi trenger derfor ulike mennesker til støttekontaktoppdrag.

Menn oppfordres til å søke.

Søknad og CV kan sendes til:

postmottak@bna.oslo.kommune.no , eller
SAM tjenester i bydel Nordre Aker, pb.4433 Nydalen, 0403 Oslo.