Sportslig leder i Åssiden Idrettsforening

Vi søker en tydelig og engasjert sportslig leder i Åssiden Idrettsforening som kan identifisere seg med klubbens verdier - samhold, trygghet og engasjement. Stillingen er 100%-stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Idrettsutdanning fra høgskole/universitet på bachelornivå og/eller UEFA B-lisens eller tilsvarende
  • NFF Trenerveilederutdanning er ønskelig
  • Trenererfaring fra aldersbestemt lagidrett
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen

 

Arbeidsoppgaver:

  • Leder av klubbens sportslige utvalg, og ansvarlig for iverksetting av vedtak
  • Sportslig og administrativ støtte til seniorlag
  • Oppfølging og utvikling av klubbens trenere og lagledere
  • Sportslig oppfølging av ungdom (13-19år) og senior med tanke på hospiteringer og andre utviklingstiltak
  • Vedlikehold av sportsplan, og ha hovedansvar for implementering og praktisk oppfølging av denne
  • Sammen med daglig leder ansvarlig for utvikling og implementering av klubbhåndbok

 

Arbeidssted er våre moderne kontorlokaler på klubbhuset til Åssiden Idrettsforening i Buskerudveien. Det må påberegnes arbeid på kveld og helg - stillingen krever godkjent politiattest. Styrene i klubben vil være oppdragsgiver og daglig leder i Åssiden Idrettsforening vil være rollen det rapporteres til.

 

Om arbeidsgiveren

Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme.

Med 1500 medlemmer er Åssiden Idrettsforening et av Drammens største idrettslag.
Fotball er klubbens største aktivitet med en stor barne- og ungdomsavdeling og seniorlag både for herrer. Senior herrelaget spiller i 4. divisjon. Håndballgruppa består av flere lag i barnehåndball, noen få jentelag i ungdomshåndball, og to senior damelag. Vi ønsker nå å styrke vår oppfølging av klubbens trenere. Mye av stillingen knyttes til fotballgruppa, men sportslig leder skal også bistå håndballgruppa. Klubben har i dag en prosjektstilling gående med ansvar for håndball og arrangement.

Åssiden Idrettsforening har også en avdeling for samfunnsutvikling hvor vi sammen med skolene i bydelen driver prosjektparaplyen Aktiv på Åssia. Denne avdelingen har en heltidsansatt aktivitets- og samfunnsutvikler. Det forventes at sportslig leder koordinerer sitt arbeid med samfunnsavdelingen til det beste for bydelen.

Vi er klubben med hjerte for alle på Åssia.

Se link:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=272900948