Sportslig ansvarlig i friidrett

I Nesøya Idrettslag har vi tre grupper som hører inn under friidretten. Det er barn mellom 4 -17 år. Vi søker etter deg som kan ha det overordnede ansvaret for disse gruppene.

Arbeidsoppgaver

  • Ha overordnet ansvar for friidrettsgruppene i Nesøya Idrettslag, herunder ansvar for at gruppene har trenerressurser, treningstider samt lokasjon, rapportere til styret i Nesøya IL, og være med utøverne på enkelte stevner.
  • Være ansvarlig trener for eldste gruppe, planlegging og gjennomføring.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Over 18 år gammel
  • Idrettsbakgrunn, og ønskelig med erfaring fra friidrett. Det er ikke et absolutt krav med friidrettsbakgrunn dersom du har solid idrettsfaglig kompetanse
  • Gjerne erfaring som trener
  • Vi ser etter deg som har et stort engasjement for trening av unge utøvere, og som vil være en trygg, motiverende og støttende trener for ungdommene
  • Må kunne levere politiattest ved tiltredelse

Vi tilbyr

Jobb i et lite, hyggelig friidrettsmiljø på Nesøya med store påvirkningsmuligheter. Det er en midlertidig deltidsstilling med muligheter for langvarig engasjement.

Sommerhalvåret trener vi utendørs på moderne anlegg på Nesøya, og i vintersesongen leier vi hallplass i Bærum Idrettspark (eldste gruppe) og Nesøya skoles idrettshall (for de yngre gruppene). Det vil være anslagsvis to ganger halvannen times trening på ettermiddagene pr. uke, pluss tid til planlegging og ivaretakelse av funksjonen som sportslig ansvarlig.

Det lønnes pr. time.

Hvis du ønsker å høre mer om dette kan du ta kontakt med

Leder av Nesøya IL Friidrett,
Anne Birgitte Feliot: telefon 970 58 080, e-post: abfeliot@yahoo.fr

eller Julia Mjør: telefon 95157330, e-post: julia.mjor@gmail.com