Spennende stilling som assisterende trener i Triton Lillestrøm, 40-100% stilling

Triton- Lillestrøm svømme- og triatlonklubb er en av Norges største svømmeklubber og har ca 2500 medlemmer. Konkurransepartiene teller ca 100 lisensierte utøvere. Klubben er i god utvikling, og vi presterer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har en heltidsansatt stab på 10 personer fordelt på 3 avdelinger (konkurranse-, bredde- og kursavdeling).

Triton Lillestrøm er i veldig god utvikling, og ønsker å styrke vår oppfølging av klubbens svømmere enda mer. Vi søker derfor en assisterende trener til klubbens to høyeste grupper (K1/K2 og K3). Den assisterende trener skal være sparringspartner, medtrener og kunne steppe inn ved behov med tanke på å ha gruppene alene. Triton kan tilby muligheten for utvikling av deg som trener, da du vil stå på kanten med erfarne trenere. I tillegg har vi velfungerende grupper med nasjonalt og internasjonalt nivå. Triton tilbyr konkurranse dyktig lønn, og forventer å få en engasjert og energifylt assisterende trener. Triton ser for seg et stillingsomfang på ca. 40% som assisterende trener. Alt etter søkerens ønsker og kvalifikasjoner vil det kunne legges på flere oppgaver for å øke omfanget opp mot 100%: ansvarlig for en egen konkurranse gruppe (tre treninger i uken), assisterende timer på et av klubbens K4-partier, trener på klubbens Triatlon/Master gruppe, andre forefallende oppgaver i Triton. Stillingen kan kombineres med studie.
Ansvarsområder/oppgaver
• Faste ukentlige treningsøkter på kanten med gruppenes faste trenere.
• Steppe inn som ansvarlig trener ved behov på enkelte treninger.
• Deltakelse på konkurranser og leire etter avtale og behov.
• Delta og bidra til gode diskusjoner på trenermøter og interne utdanningsmøter.
Kvalifikasjoner
• Tidligere svømmer på høyt nivå
• Gode pedagogiske og kommunikative evner til å motivere og stimulere til læring og utvikling
• Gode samarbeidsevner med svømmere, foresatte og klubbens øvrige ansatte
• Du bør ha ønske om videreutvikling av deg som trener gjennom nysgjerrighet, energi og interesse i ungdom og svømming
• Må kunne fremlegge vandelsattest
Vi tilbyr en svært spennende stilling i en klubb med et utviklende og kompetent miljø.
Stillingens størrelse avgjøres av antall timer på kanten og i administrasjonen. Lønn etter kvalifikasjoner, og tiltredelse etter avtale.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!
Spørsmål og søknad med CV sendes til hovedtrener Jesper Madsen på e-post til jesper@tritonlillestrom.no, 96724280.