Sommerjobb som friluftsveileder?

Norges Jeger og Fiskerforbund har fylkeslag i både Oslo og Akershus (NJFF Oslo, NJFF Akershus) Begge fylkeslag tilbyr ulike undervisningsopplegg til skolene i Oslo og Akershus.

Vi arrangerer temadager som fiske, spor og sportegn, overlevelsesteknikk, fugler og fuglesang og andre former for enkelt friluftsliv.

Til sammen hadde vi opplegg for mer enn 3000 elever i grunnskolen i løpet av fjoråret.

Vi søker Friluftsveileder som kan ta på seg opplegg i mai og frem til skoleslutt 2 – 5 dager pr uke. Det kan også være aktuelt med enkeltoppdrag i høstsemesteret. Vedkommende må disponere bil.

 

For nærmere informasjon se  https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/Sider/Friluftsliv-i-skolen.aspx

 

Søknader sendes hjalmar.eide@njff.no