Samfunn - Idretts- og frivillighetskonsulent - 100% fast

Bamble kommune har ledig 100% fast stilling som Idretts- og frivillighetskonsulent

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble kommune har et spennende kulturliv i stadig utvikling. Bamble kommune satser på idrett og frivillighet og søker derfor etter ny ansatt i stillingskode spesialkonsulent som skal ha en sentral rolle innenfor dette fagfeltet.

 

Idretts- og frivillighetskonsulenten er en del av virksomhet for Kultur. Stillingen skal ha et bredt samarbeid med resten av den kommunale organisasjonen og et utstrakt samarbeid med frivillige lag og foreninger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planer innen idrett, friluftsliv og frivillighetsarbeid
 • Saksbehandling
 • Oppfølging av spillemiddelsøknader, "bli-med-midler" og andre aktuelle tilskuddsordninger for frivillighet
 • Samarbeide med Bamble idrettsråd
 • Fordeling av hall- og treningstider
 • Støtte og veilede idrettslag, velforeninger og kommunale virksomheter for utvikling av anlegg, aktiviteter og prosjekter
 • Koordinere kommunens samlede innsats på frivillighetsfeltet
 • Lede og gjennomføre kommunale og interkommunale prosjekter og planarbeid
 • Hjelpe frivillige foreninger, idrettslag og kommunale virksomheter til å skaffe ekstern tilskuddsfinansiering

 

Endringer i arbeidsoppgaver og organisering kan forekomme.

 

Krav til kompetanse

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå innen idrett-, kultur eller samfunnsfag
 • Erfaring fra frivillighet og offentlig forvaltning, idrett og kulturarbeid
 • Organisatoriske ferdigheter, herunder økonomi, prosjektledelse, prosjektfinansiering/tilskuddssøking og saksbehandling
 • Digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Øvrige kvalifikasjoner

 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er kreativ, fleksibel og løsningsfokusert, med gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, erfaring fra informasjonsarbeid og gode IKT-ferdigheter
 • Serviceinnstilt og gode relasjonsevner

 

Vi tilbyr

 • En positiv og velsmurt kommuneorganisasjon
 • Et aktivt og kreativt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler

 

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd (Offentleglova § 25).

 

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

 

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Vitnemål og attester leveres ved intervju, eventuelt skannes etter avtale om intervju.

 

Kontaktperson

Trude Lyng, mobil: 97730466

 

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Bamble kommune.

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å
utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

 

link til annonse på finn: 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=269255668