Sagene IF søker instruktører

Sagene IF har behov for å styrke vår avdeling for allidrett, og søker etter flere instruktører.

Sagene IF har allidrett for små barn i alderen 3 - 5 år. En kan starte når en har fylt 3 år, og være med til skolestart. Allidretten handler om lek og moro der alle får være med. En fokuserer ikke så mye på spesifikke idretter, men øver på grunnleggende motoriske ferdigheter (hoppe, hinke, løpe, kaste..) gjennom forskjellige leker og øvelser. Aktiviteten er drevet av en instruktør fra Sagene IF, med hjelp av foreldrene. Alle barna må ha med en av sine foreldre/ en voksen som er tilstede på hele treningen.


Jobben til instruktøren vil foregå på ettermiddagen hverdager og/ eller helger. Treningen foregår i Bjølsenhallen, eller i en av bydelens gymsaler. Vi trenger instruktører som kan jobbe 2- 5 timer pr uke.

Vi ønsker at søkerne har noe erfaring med å lede aktivitet for barn, men en trenger ikke å ha formell utdanning/kompetanse. Det viktigste er at personen trives med å veilede barn. Vi gir opplæring og kurs etter behov.

Politiattest må fremlegges. 

 

Stillingsprosent: Timesbasert etter avtale, 2- 5 timer pr uke.

 

Arbeidstid: Kveldstidhverdager og/ eller helger.

 

Arbeidsted: Bjølsenhallen og/ eller gymsalene i bydelen.

 

Lønn: Etter avtale.

 

Tiltredelse:  

Så raskt som mulig.

 

Søknad:

Søknad med CV sendes på e-post til allidrett@sageneif.com.

 

Spørsmål kan rettes til:

Allidrettsleder Pak Ling Li på epost allidrett@sageneif.com eller tlf 22230100 – tast 2