Foreningen Ridderrennet søker ny medarbeider

Foreningen Ridderrennet er en medlemsbasert og frittstående organisasjon som skaper møteplasser for aktivitet, læring og samhold for mennesker med funksjonsnedsettelse. Virksomheten bygger på Erling Stordahls filosofi og verdier og har som motto "Å gjøre det mulige mulig".

Foreningen søker nå etter "Prosjekt- og arrangementskoordinator" i en 2 årig engasjementstilling i 100%.

Klikk her for å søke.