Rådgiver - idretts- og friluftslivsforvaltning

Lier kommune er en trivelig og utviklingsorientert kommune som setter innbyggeren og lokalsamfunnet i sentrum for tjenester og prioriteringer. Grønne Lier - for alle innbyggere! Kultur og fritid har ansvar og oppgaver som favner bredt og bidrar til å gjøre kommunen til et godt sted å bo - i dag og for fremtiden.Vil du være med på laget og bidra videre sammen med oss - da er dette jobben for deg! Jobben blir ledig 01.01.2023.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre samhandling og dialog med idretts- og friluftslivsforeninger, lokale virksomheter, grunneiere, nabokommuner og regionale myndigheter.
 • Delta i brede og varierte fag-, prosjekt- og stedsutviklingsprosesser. Du vil få prosjektledelse vedr. anleggsutvikling, tilretteleggingstiltak og samarbeidstiltak. 
 • Utrede og skrive planer, politiske saker og meldinger og følge opp og rapportere politiske vedtak.
 • Sikre veiledning, søknader og forvaltning av spillemidler.
 • Følge opp statlig sikrede friluftsområder.
 • Mulig: Oppfølging av publikumsdrift av svømmehall.
 • Andre oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Må ha minimum 3 årig relevant høyere utdanning.
 • Har gjerne tilleggsutdanning innenfor administrasjon/prosjektledelse, offentlig forvaltning, økonomi/innkjøp eller andre relevante områder. 
 • Må ha relevant jobberfaring fra tidligere arbeidsforhold
 • Ønskelig med erfaring og forståelse fra følgende områder:
  - Offentlig forvaltning
  - Spillemiddeladministrasjon og økonomi
  - Samarbeid med frivillige/foreninger
 • Må ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • Må kunne dokumentere gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig.
 • Må ha førerkort klasse B og bør disponere egen bil.

Personlige egenskaper

 • Må kunne jobbe selvstendig, ha stor gjennomføringsevne og være utviklingsorientert.
 • Må være en god lagspiller og trives i et aktivt arbeidsfellesskap.
 • Må være fleksibel og åpen i forhold til både samarbeidspartnere og oppgaver.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver med stor grad av selvstendighet og fleksibilitet mht. arbeidstid mm.
 • Et aktivt og åpent arbeidsmiljø preget av positiv energi, engasjement og trivsel. Kontorarbeidssted: Lierbyen.
 • Ryddige arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. 

 

Andre opplysninger

I Lier må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentlighetsloven kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søker som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse kreves. 

 

Om arbeidsgiveren

 

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

 

Link til annonse på Finn.no:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=269668897