Prosjektleder «Sammen om de gode opplevelsene»

Norges Badminton Forbund har som mål å være et serviceorgan for sine klubber, kretser og medlemmer, samt å øke antall medlemmer.Prosjektet «Sammen om de gode opplevelsene» er et prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Dette er et midlertidig engasjement på ett år, med mulighet for forlengelse gitt tilfredsstillende evaluering og videre finansiering.

Arbeidsoppgaver

Koordineringsansvar for badmintonskolen
Drive oppsøkende virksomhet for å rekruttere badminton inn i fleridrettslag
Vedlikeholde og utvikle eksisterende medlemskap i form av klubbutviklingstiltak
Planlegge og gjennomføre aktiviteter
Rekruttere frivillige og ildsjeler til virksomheten
Samarbeide med forbundskontoret, badmintonkretser og bygge gode relasjoner til andre særidretter
Utvikle nettverk og relasjoner med relevante samarbeidspartnere
Synliggjøre badminton
Skrive rapporter og evalueringer

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig høyskole-/universitetsutdanning. Alternativt tilsvarende kompetanse tilegnet gjennom erfaring og praksis 
Interesse for idrett generelt, og helst fra badminton
Erfaring fra frivillig arbeid kan være en fordel, men ingen betingelse
Det er også en fordel med erfaring fra prosjektarbeid og kjennskap til organisasjonsarbeid
God på bruk av dataverktøy og kompetanse på relevant bruk av sosiale medier

 

Personlige egenskaper

Strukturert og selvgående 
Lagspiller 

Relasjonsbygger
Resultatorientert 
Serviceorientert 
Utadvendt 
Initiativrik 
Stor arbeidskapasitet

 

Vi tilbyr

Spennende og interessante arbeidsoppgaver innenfor idrett og prosjektledelse
Fleksibel arbeidstid 
Lønn etter avtale
50 % engasjement, eventuelt økt stillingsprosent vil bli vurdert
Oppstart etter avtale

Om Norges Badminton Forbund:

Norges Badminton Forbund (NBF) er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og består av ca. 120 badmintonklubber med totalt litt over 5500 medlemmer. NBF er den høyeste myndighet på badmintonsportens område i Norge.

Søknader:

Søknader med CV og referanser sendes per e-post.

Dokumentasjon utover dette, tas med på oppfordring til eventuelt intervju. 

Søknad sendes til generalsekretær i NBF,
Espen Larsen, espen.larsen@badminton.no

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Espen Larsen, tlf.: 93038999 

Merk søknaden med: Prosjektleder

Søknadsfrist:

22.april 2019