Politihøgskolen søker personer med minimum hovedfag/ master idrett

som kan tenke seg å være sensor ved muntlig eksamen i Fysisk trening. 2 dager i uke 21, klokka 0800-1600. Må også kunne stille på sensormøte i uke 16

Lønn etter avtale og medgått tid.

Send søknad til krined@phs.no snarest og helst innen 26. april 2019.

Søknad bør inneholde CV og kort søknadstekst.

 

Spørsmål rettes til Kristian Nedregård, e-post: krined@phs.no