Vi søker idrettskoordinator for Parasport

Nordstrand Parasport søker en idrettskoordinator som kan være med å videreutvikle tilbudet vårt fremover. Stillingen er en ett års prosjektstilling på 40% med mulighet til forlengelse.

Nordstrand Idrettsforening i Oslo er en av Norges største og eldste idrettsforeninger, og har aktive utøvere innen fotball, håndball, triatlon og paraidrett. Våre verdier er respekt, samhold og engasjement, og er noe vi lever etter hver eneste dag. Idrettsforeningen har tilhold i Bydel Nordstrand.

Nordstrand Parasport – tidligere Nordstrand Allsport – har siden 2003 tilbudt paraidrettsaktiviteter for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne og spesielt de med en utviklingshemning. Dette tilbudet er byomfattende og deltakere kommer fra hele Oslo og også fra nærliggende kommuner som Lørenskog og Oppegård.

Parasportgruppen er spesielt aktive innen basistrening, fotball, håndball og bowling, men tilbyr også innebandy, klatring, svømming og golf i samarbeid med andre klubber i Oslo. Fysisk aktivitet er av enorm betydning for våre medlemmer, og mange har også sitt sosiale nettverk i denne gruppen.

Behovet for vårt tilbud er stort, og vi ønsker å satse ekstra på å nå ut til enda flere utøvere i Oslo og omegn og se på muligheter til å utvikle tilbud til nye utøvere. Parasportgruppen er derfor kommet til et punkt hvor vi trenger en ressurs som kan drive gruppen videre og videreutvikle den til «nye høyder». I denne forbindelse søker vi en idrettskoordinator som kan være med å utvikle tilbudet fremover. I starten ser vi for oss en ressurs i 40% stilling, men det er opp til deg hvor mye det kan bli på sikt.

Idrettskoordinator Parasport

Idrettskoordinatoren vil inngå i Nordstrand Idrettsforening sitt administrative team som i dag består av 10 personer. Du vil i dette teamet finne faglig inspirasjon, støtte og tilhørighet. Vi er lokalisert i hyggelige, nye og toppmoderne lokaler i Nordstrand Arena, Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo

Idrettskoordinatorens oppgaver vil være:
 • Drifte dagens paraidrettstilbud.
 • Videreutvikle dagens treningstilbud, både i innhold og omfang, i samarbeid med gruppens trenerteam og klubben.
 • Rekruttere og følge opp trenere for de ulike tilbudene.
 • Holde informasjonsmøter for paraidrettsgruppene.
 • Organisere deltakelse på kamper, stevner og turneringer.
 • Rekruttere og informere om våre aktiviteter og idrettstilbud til målgrupper i Oslo og i nærliggende kommuner. 
 • Være bindeledd mellom idrettsforbund, særforbund, idrettskrets, klubb og våre medlemmer.
 • Ved behov delta i fagfora i regi av idrettsforbund, særforbund og krets.
Hvem er du:
 • Har unik interesse for å bidra til fysisk aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, spesielt utviklingshemmede, gjennom å drifte og etablere gode paraidrettstilbud
 • Har erfaring med paraidrett og utøvere med nedsatt funksjonsevne
 • Din utdannelse kan være idrettsfaglig eller der det er fokus på fysisk aktivitet som f.eks. fysioterapi
 • Er initiativrik og entusiastisk da du i mange sammenhenger skal være idéskaperen
 • Har gjennomføringsevne. Du skal ikke selv gjøre alt, men du skal også trekke i trådene og ha oversikten.
 • Har meget gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig.
Vi tilbyr:
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale. Noe arbeid på kveldstid og helg må påregnes, men vil ikke være dominerende del av arbeidstiden.
 • I starten ser vi for oss en ressurs i 40% stilling, men det er opp til deg hvor mye det vil kan bli på sikt. Stillingen er en ett års prosjektstilling med mulighet til forlengelse.

Dersom du har spørsmål til stillingen er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Espen Erikstad
Gruppeleder for Nordstrand IF Parasport
Telefon 909 66 189

Gunn Olsen
Leder for Parasport Håndball
Telefon 905 84 704

Søknaden sendes: sverre@nordstrand-if.no
Søknadsfrist: 7. august

Vi gleder oss til å høre fra deg!