Oslo Turnforening søker breddekoordinator

Vi søker en breddekoordinatori 100% fast stilling til vårt administrative team på breddeavdelingen.

Arbeidsoppgavervil være:

 • Daglig oppfølging av aktiviteten
 • Medlemshåndtering per telefon og e-post
 • Bistå i arbeid rundt utvikling av avdelingen
 • Interne og eksterne arrangement
 • Tett samarbeid med sportslig leder og administrasjonskonsulentfor avdelingen
 • Markedsføring, hjemmeside og sosiale medier

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet
 • Gode kommunikasjons-og formidlingsevner på norsk
 • Gode datakunnskaperog forståelsefor systemer
 • Gode samarbeidsevner
 • Du er strukturert, nøyaktig og fleksibel
 • Du tar initiativ, er tydelig og har erfaring med å lede andre
 • Du er positiv med en inkluderende personlighet og liker å jobbe i team

Vi kan tilby:

 • Jobb i en profesjonell idrettsklubb som tilbyr både bredde og toppidrett
 • Et godt opparbeidet aktivitetstilbudog flotte fasiliteter
 • Opplæring og påfyll av kompetanse og kursing
 • Et positivt og utviklende miljø
 • Lønn etter avtale

Den ansatte må arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og overordnede strategier for Oslo Turnforening. Arbeidstiden vil være på dagtid, men det må påregnes kveldstids- og helgearbeid i forbindelse med vår aktivitet og våre arrangement.

Ønsket tilsetting: 18. mai 2020

Ønskes ytterligere opplysninger se www.osloturn.no, eller vennligst ta kontakt med:
Daglig leder Fredrik Schøyen
Telefon: 99 40 70 66 eller e-post: fredrik@osloturn.no

Søknad med CV sendes innen 26.02.2020 til fredrik@osloturn.no

Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Oslo Turnforening er Norges eldste idrettsforening grunnlagt i 1855. Foreningen eren av landets største klubber med over 5000 medlemmer. Haslehallen er foreningens kompetansesenter for barn, ungdom, voksne ogtoppidrett. Det er i dag 25fulltidsansatte ved senteret og rundt 100 ansatte totalt.