TRAINEE

Vestfold og Telemark Den beste starten på din karriere! Nytt opptak 1.mars 2022 Søknadsfrist snarest og senest 18.oktober 2021!

Søknader vurderes fortløpende da det er flere traineeplasser det er ønskelig å fylle så snart som mulig!
Trainee Vestfold og Telemark er en regional trainee-ordning som
engasjerer uteksaminerte mastergrad studenter i en 18 måneders
periode.

Hensikten er å tiltrekke flere unge høyt utdannede til regionen
Virksomhetene i regionen får et rikere rekrutteringsgrunnlag,
du får en spennende, attraktiv og verdiøkende karrierestart og vi bygger regionen sammen.


Som trainee i vårt program blir du utfordret til å ta i bruk din kompetanse i virksomheter som ønsker tilførsel av ny kunnskap. Du vil også få utfordret deg selv i forhold til personlige egenskaper og selvutvikling. Du blir en del av en flott og kompetanserik stab. Du får ta del i vårt veilednings- og mentorprogram. Du får bygget deg opp nettverk innenfor ditt fag- og interessefelt. Du blir en attraktiv arbeidstaker!


Trainee Vestfold og Telemark søker etter kandidater innen alle fagretninger. Våre virksomheter er opptatt av å utvikle seg på mange områder, blant annet:
Areal-/Reguleringsplaner, Bygg og VA, El-kraft, Automasjon/Effektivisering/Logistikk, Digitalisering/IT, Kommunikasjon, Økonomi/Regnskap/Revisjon og
Strategi/Innkjøp/Administrasjon/Jus/HR.
De aller fleste traineer har etter gjennomført program fått spennende jobbmuligheter innenfor leder- og spesialiststillinger i Vestfold og Telemark.


Kort sagt; Vi tar i mot alle fagretninger med interesse!
Les hele utlysningen og registrer din søknad på vår hjemmeside
www.traineevt.no
Jan Inge Galtung Nilsen – 95971754 – janinge@traineevt.no - Følg oss på facebook og linkedIn