Norges Rytterforbund søker prosjektmedarbeider

Nytt og spennende prosjekt rettet mot barn og ungdommer i rideskoler

Som prosjektmedarbeider vil du få ansvar for utvikling av den norske versjonen av et ledelsesutviklingsprogram som skal være klart innen utgangen av 2023. Les full stillingsutlysning og søk på jobben her