Norges Cykleforbund ønsker praksisstudenter fra Sport Management på NIH

Enten våren 2022, eller høsten 2022. Det kan også kombineres med arrangørmedarbeiderstilling som er lønnet.

Spennende og varierte arbeidsoppgaver på en inkluderende arbeidsplass.

Med vennlig hilsen 

NORGES CYKLEFORBUND
Hege Kristin Moen
Prosjektmedarbeider
+47 95 42 95 44

HegeKristin.Moen@sykling.no